Hawaii    
Hawaii State (Excel) (HTML)
Hawaii County, Hawaii (Excel) (HTML)
Honolulu County, Hawaii (Excel) (HTML)
Kalawao County, Hawaii (Excel) (HTML)
Kauai County, Hawaii (Excel) (HTML)
Maui County, Hawaii (Excel) (HTML)